Sunday, March 1, 2009

చలమెవ్వరని నువ్వు అడగబోకమ్మా
నీ గుండె కథ అతను....
నీ మనసు వెత అతను...
ఒంటరైన రాత్రి లో
కన్నీటి సెలయేటి లో
నీకోసం నేనున్నానని
గొంతు కలిపిన స్త్రీవాది
కాదు కాదు కానే కాదు
మానవతా వాది...